Oferta

Celem naszego przedszkola jest wspieranie rozwoju dzieci nie tylko poprzez edukację i naukę, ale również śmiech i zabawę. Chcemy pomagać w odkrywaniu "nowych" talentów poprzez indywidualne podejście do każdego z powierzonych nam dzieciaków.
Staramy się w każdym dziecku wydobyć i pielęgnować to "coś", co dziecko lubi i robi najlepiej. W ramach Państwa opłat za Przedszkole zapewniamy:

  • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

  • zajęcia edukacyjne,

  • wychowawcze,

  • opiekuńcze,

wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

W cenie czesnego odbywają się również zajęcia dodatkowe :

  • muzyczne

  • plastyczno-techniczne,

  • sportowo-rekreacyjne,

  • rytmiczne

  • taneczne

  • z języka angielskiego