Aktualności

 Drodzy Rodzice, informujemy, że od dnia 11.05.2020r przedszkole wznawia swoją działalność.

Otwarcie przedszkola odbędzie się w "nowym reżimie sanitarnym", którego wytyczne ogłoszone są przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie oświadczenia przez obojga rodziców oraz wysłać w formie skanu lub zdjęcia na przedszkolnego maila: malegoodkrywcy@wp.pl (w temacie proszę wpisać imię i nazwisko dziecka) lub dostarczyć w wersji papierowej do placówki przedszkola.